TRANSPORTS CORTÈS AMAT, SL Transports CASTELLBISBAL Barcelona

Dades d'identificació
Titular del lloc Web: TRANSPORTS CORTES AMAT S.L.
NIF: B58877820
Telèfon: +34937721033
Email: logistica@cortesamat.com
Domicili Social: Major, 5 - 08755 Castellbisbal

Avís Legal i Condicions del lloc web
L'ús del lloc web (en endavant, "el Lloc Web") està subjecte al que estableix el present avís legal i condicions d'ús web (en endavant "Condicions d'Ús"), de manera que l'usuari (en endavant, " l'Usuari ") haurà llegir-lo detingudament cada vegada que accedeixi a aquest.
L'accés a la Web, i l'ús dels materials continguts en el mateix impliquen que l'Usuari ha llegit, coneix i accepta, sense cap reserva, les presents Condicions d'Ús, havent d'accedir periòdicament a les mateixes per al seu coneixement, ja que aquestes podran ser modificades de manera unilateral per part de la titular del Lloc Web.
Les Condicions d'ús regulen l'ús de l'domini www.cortesamat.com.com, ja sigui amb la seva actual denominació o amb qualsevol altra amb la qual pugui figurar en el futur, així com les responsabilitats derivades de la utilització del mateix.
En compliment del deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (en endavant, LSSI-CE) es facilita la informació general d'aquest lloc Web.

Usuaris
Tindrà la condició d'Usuari tota persona, física o jurídica, que accedeixi i navegui en aquest lloc web. La utilització del Lloc web implica que l'usuari ha llegit les presents Condicions d'Ús i accepta el contingut de les mateixes.

Condicions d'ús
L'Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del Lloc Web, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, les presents Condicions d'Ús, la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.
No es garanteix que el lloc web compleixi amb les legislacions d'altres països, ja sigui total o parcialment. Si l'Usuari resideix o es troba domiciliat en qualsevol altre lloc que no sigui Espanya, i decideixi accedir i / o navegar a la pàgina web, ho farà sota la seva pròpia responsabilitat i risc, i ha de assegurar-se que tal accés i / o navegació compleix amb la legislació local aplicable en el seu cas.

Modificacions
TRANSPORTS CORTES AMAT S.L. es reserva la facultat de modificar el present avís legal de forma unilateral, produint  efectes des del moment de la seva publicació.

Informació facilitada al Lloc Web
Els continguts del web tenen com a finalitat Informar i donar a conèixer els productes i serveis de l'empresa
L'Usuari haurà de tenir en compte que aquest material pot no reflectir l'estat més recent sobre les qüestions presentades.
El titular del Lloc Web posa tots els seus mitjans perquè el contingut i informació subministrats mitjançant la mateixa, compleixi amb els estàndards de qualitat, exactitud, veracitat, fiabilitat, utilitat i actualitat. No obstant això, no es garanteix el complet compliment d'aquests estàndards de manera permanent.
La visualització a Internet de l'aquest lloc web és de caràcter indefinit.
No obstant això, el titular del web es reserva el dret a efectuar les modificacions que consideri oportunes sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el Lloc Web.
El mer accés a la informació continguda en el present lloc web no vincula de cap manera a l'Usuari, no li genera cap tipus de compromís vinculant ni contractual. L'accés a la informació és merament informatiu, consultiu i / o publicitari.

Comunicacions
L'Usuari podrà comunicar-se amb el titular del web a través de l'correu electrònic logistica@cortesamat.com i / o mitjançant el número de telèfon +34937721033. Les comunicacions efectuades per qualsevol d'aquests mitjans es consideraran eficaços amb caràcter general.
La normativa aplicable exigeix ​​que part de la informació o comunicacions que enviem a l'Usuari o la prestació del seu consentiment siguin per escrit.
Mitjançant l'ús del Lloc Web, l'Usuari accepta que la major part de les comunicacions siguin electròniques.

Propietat Intel·lectual i Industrial
L'Usuari reconeix i accepta que qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial sobre els continguts o materials que s'aporten com a part de la pàgina web, pertanyen a TRANSPORTS CORTS AMAT SL, per si o com a cessionària, o als titulars dels mateixos, que van atorgar llicència per al seu ús. Aquests drets són, a títol enunciatiu i no limitatiu, qualsevol susceptibles de propietat intel·lectual i industrial sobre textos, imatges, dibuixos, combinacions de colors, arxius d'àudio i / o vídeo, arxius de software, botons, marques, logotips, eslògans, i dissenys, selecció de materials usats, així com sobre l'estructura, presentació de qualsevol informació i / o contingut d'aquest Lloc Web.
En aquest sentit, queda expressament prohibit a l'Usuari la còpia, reproducció, modificació, transformació, supressió, manipulació, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquest Lloc Web, amb o sense ànim de lucre, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense autorització expressa i per escrit de titular del Lloc Web.
El fet d'accedir a el Lloc Web no atorga en cap cas autorització o llicència d'titular de la mateixa per a fer ús de cap dels continguts i / o informació d'ell mateix, ni sobre cap dret relacionat amb ells, més enllà de l'ús estrictament personal.

Protecció de Dades de Caràcter Personal i Política de Cookies
TRANSPORTS CORTES AMAT S.L.protegirà les dades personals de l'Usuari i els tractarà en la mesura que ho permeti la llei o sempre que l'usuari hagi donat el seu consentiment. Per a més informació, podeu consultar la Política de Privadesa i la Política de Cookies aplicables.

Enllaços
En el present lloc web es podran incloure mitjans d'enllaç, com ara links, banners, botons o altres similars, que vinculin a llocs de tercers. La instal·lació d'aquests enllaços té per objecte facilitar a l'usuari la recerca i accés d'informació disponible a Internet.
En el moment en què l'Usuari accedeixi als enllaços de tercers i abandoni el present lloc web, les condicions d'ús, la Política de Privadesa i la Política de Cookies deixaran de tenir efecte, atès que la resta de llocs web als quals accedeix l'Usuari estan subjectes a les seves pròpies condicions i polítiques de privacitat.
El titular d'aquest lloc web no assumeix cap responsabilitat respecte dels continguts dels enllaços de tercers, ni pels danys i perjudicis que es puguin produir per l'accés, ús o il·licitud dels mateixos, les comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web als quals accedeixi l'usuari i que no siguin gestionats pel titular d'aquest lloc web, el qual declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap control sobre el contingut d'aquests.

Limitació de Responsabilitat
L'Usuari d'aquest lloc web accedeix a el mateix pel seu propi compte i risc, assumint la responsabilitat per danys i perjudicis que es puguin derivar d'un ús indegut de la mateixa. El titular del Web no es fa responsable dels errors o omissions que el lloc web pogués contenir, ni tampoc podrà ser considerat responsable de qualsevol dany derivat de la utilització del Lloc Web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.
El titular del Web podrà responsabilitzar als usuaris que facin un ús inadequat o indegut de la mateixa, causant danys o perjudicis a terceres persones, així com dels possibles virus o programes informàtics que poguessin introduir, generar o allotjar en el Lloc Web, i deteriorin o puguin deteriorar tant el contingut com el correcte funcionament de la mateixa, així com els equips, sistemes i programes de l'Usuari.
Així mateix, el titular del Lloc Web no és responsable de les decisions preses per l'Usuari com a conseqüència de la informació facilitada a través d'aquest, o altres danys que puguin ser causats per tercers mitjançant intromissions no autoritzades, alienes al seu control.
El titular del Lloc Web es reserva el dret a interrompre l'accés al Lloc Web a l'Usuari en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, control o manteniment, o un altre tipus de causes de força major.

Accions Legals
TRANSPORTS CORTES AMAT S.L.es reserva la facultat d'exercitar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda d'aquest Lloc Web i els seus continguts, o per l'incompliment de les presents Condicions d'Ús.

Llei Aplicableiy Jurisdicció
Les condicions d'ús i la relació entre el titular del Lloc Web i l'Usuari es regiran per la normativa espanyola vigent. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia, les parts acorden sotmetre als jutjats i tribunals de la ciutat de CASTELLBISBAL, llevat que l'usuari actuï amb la condició de consumidor, sotmetent-se les parts en aquest supòsit a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de domicili de aquest.
POLÍTICA DE PRIVACITAT

A TRANSPORTS CORTES AMAT S.L. ens preocupem per la privacitat i la transparència.

A continuació, us expliquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos.

TRACTAMENT DE LES DADES DE CANDIDATS A UN LLOC DE TREBALL

Informació bàsica sobre Protecció de dades

 • Responsable: TRANSPORTS CORTES AMAT S.L.
 • Finalitat: Realitzar els processos de selecció de personal
 • Legitimació: Consentiment de l'interessat.
 • Destinataris: No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
 • Drets: Té dret a accedir, rextificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l'adreça de responsable del tractament.
 • Procedència: El propi interessat.

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

TRANSPORTS CORTES AMAT S.L.
B58877820.
C/ Major, 5 - 08755 Castellbisbal
937721492.
logistica@cortesamat.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

TRANSPORTS CORTES AMAT S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar els Curriculum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de ​​personal. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Dos anys des de la darrera interacció

Quina és la legitimació per el tractament de les seves dades?

L'indiquem la base legal per el tractament de les seves dades:

Consentiment de l'interessat: Gestionar els Curriculum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a TRANSPORTS CORTES AMAT S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas, únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, TRANSPORTS CORTES AMAT S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legals imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podran exercitar materialment els seus drets de la següent manera: dirigint-se a l'adreça del responsable del tractament.

Quan es realitzi l'enviament o de comunicacions comercials utilitzant com base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se a el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a TRANSPORTS CORTES AMAT S.L.procedeixen del propi interessat.

 

TRACTAMENT DE LES DADES DE CLIENTS

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

 • Responsable: TRANSPORTS CORTES AMAT S.L.
 • Finalitat: Prestar els serveis sol·licitats i enviar comunicacions comercials.
 • Legitimació: Execució d'un contracte. Interès legítim del Responsable.
 • Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Administració Tributària; Entitats financeres.
 • Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l'adreça del responsable del tractament
 • Procedència: El propi interessat.

 

Informació completa sobre Protecció de Dades


Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

TRANSPORTS CORTES AMAT S.L.
B58877820.
C/ Major, 5 - 08755 Castellbisbal
937721492.
logistica@cortesamat.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A TRANSPORTS CORTES AMAT S.L.tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

Quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió, i en el seu cas, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per el tractament de les seves dades?

L'indiquem la base legal per el tractament de les seves dades:

Execució d'un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.

Interès legítim del Responsable: Enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.

Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents.

Transferències de dades a terceres parts

No estan previstes transferències de dades a terceres parts

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confimació sobre si TRANSPORTS CORTES AMAT S.L. estem tractan, o no, dades personals que el concerneixen.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, TRANSPORTS CORTES AMAT S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legals imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a l'adreça del responsable del tractament.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legal del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en TRANSPORTS CORTES AMAT S.L. procedeixen de: El propi interessat. Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques .
 • Informació comercial.